Poukisa epi ki Misyon yon Coach Pou Biznis Anliy ?

ki-misyon-yon-coach-pou-biznis-anliy
An Kreyòl / Coaching

Poukisa epi ki Misyon yon Coach Pou Biznis Anliy ?

Ki moun ki pa konnen definisyon mo Coach la ? Eske sa ta dwe etonan pou nou jwenn yon Coach menm nan zafè biznis sou entènèt ? Non. Poukisa ? Pakse yon Coach se yon moun ki gen anpil eksperyans, ki la pou gide, pou antrene, pou fòme. Pa sèlman nan zafè Football ak Basketball, men nan divès domèn, osinon disiplin nan lavi.

Kidonk, antanke Coach pou Biznis Sou Entènèt, premye manda m’bay tèt mwen se PATAJE tout eksperyans mwen nan mond nimerik la ak ou. Sa ki ap pèmèt ou devlope tèt ou antanke travayè endepandan, (sa nou rele Freelance la, nan lang anglè), mete sou sa, wap jwenn bonjan zouti ak fòmasyon anliy pou apwofondi konensans ou nan anpil branch nan enfomatik tankou enfografi, web design, videyografi, pwogramasyon, elatriye.

Yon lòt bo epoutan, kesyon ou gendwa vle pozem, se, “kimoun ki te pale avèm epi ki dim li bezwen ogmante konesans li pou li vin gen yon biznis sou entènèt ?”. Ebyen, TWOP MOUN, poum pa di tout moun. Jodiya, sa ki enpòtan pou ou konprann, sèke pi gwo biznis kap jenere milya nan mond lan se sou entènèt yo ye ! Ann pran pou egzanp, Facebook, oswa Google, 2 gwo konpayi kap ofri sèvis anliy men kap jenere plizyè milyon dola chak jou ki pase. Sa banm anvi pote konsèy sa, mwayen ki pi fasil e ki pi rapid pouw ogmante sous revniw jounen jodiya, se lèw kreye yon biznis sou entènèt.

KIJAN MWEN KA KREYE / METE / DEVOLE BIZNIS MWEN SOU ENTENET ? KISA MAP GEN BEZWEN ? KIJAN MAP FE JEREL ?

Anpil gwo kesyon ki mande repons. Men kitem diw ke mond entènèt la vas anpil, ou paka kouri entegrel konsa. Epitou, sa ap mande anpil refleksyon, paske gen tout kalite biznis ou ka voye anliy. Ann di pou kounya, wap fè konesans ak yon jenòm eksperimante ki rele Vladimir Beine, ki se yon Coach pou Biznis Sou Entènèt, ki pral eksplikew, fòmew, akonpayew pouw ka konnen ki meyè fason ou ka vann tèt ou, sèvis ou, osinon pwodwi ‘w yo.

Map akonpanyew etap pa etap, pandan wap pran fòmasyon map ofri yo pouw kapab dekouvri konbyen tip biznis anliy ki genyen, kiyès ladan yo ki pi rantab, ki genyen mwens fatig, ki mande mwens resous, elatriye. Avan ou chwazi kreye kèlkeswa biznis la, ou dwe fè yon etid mache pouw wè kiyès kap vin achte saw gen pou vann, kap vin swiv saw gen pouw ofri. Se pa kouri mete biznis ou sou entènèt la ki pi enpòtan, men se jwen mwayen pouw jerel la, epi fèl grandi. Bref…

Kidonk, m’panse nou komanse konprann misyon ak manda m’bay tèt mwen, ki se eksplikew, gidew, fòmew, akonpanyew pouw vin gen yon biznis anliy ki rantab e ki efikas. Nou pral travay ansanm, pandan nou rete konekte sou sit Web sa, epi sou rezo sosyal nou. Gen ANPIL PAWOL ki pou di. Ou menm, èskew prè pouw koute, pouw dekouvri tout avantaj ki genyen lèw vin endepandan, kew rele tèt ou Freelancer, Antreprenè, osinon Envistisè.

Poum fini, mwen envitew depi jodiya, pouw komanse monte nivo teknik ou pouw kapab vin pi pwodiktif e pi efikas nan domèn ou ye a, pandan wap kreye yon biznis sou entènèt.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.