Kiyès mwen ye, pakou-m ak rèv mwen !

vladimir-beine
An Kreyòl / Coaching / Divers

Kiyès mwen ye, pakou-m ak rèv mwen !

Mwen rele Vladimir Beine, mwen se yon Freelancer, yon Blogè, yon Pwogramè, yon Devlopè, yon Teknisyen nan enfòmatik. Mwen alatèt yon konpayi medyatik ki trete tout sa ki gen rapò ak teknoloji, non li se Technolo Plus Haiti…

Depi lè mwen tou piti, teknoloji te toujou okipe lespri’m. Sa fè’m sonje lontan, lè’m te timoun, m’pat ko abitye ak telefòn men m’te yon gwo bòs radyo ! Depi yon vwazen gen yon radyo ki paka jwe, li pote’l ban mwen. M’te toujou chache yon fason pou’m jwenn kote pwoblèm nan ye. Ofi amezi map grandi, mwen te kòmanse dekouvri yon gwo pasyon pou telefòn, e se konsa lanmou’m pou teknoloji te pran nesans. Gras ak telefòn mwen te kòmanse konprann anpil bagay tankou sistèm eksplwatasyon, entènèt, òdinatè, elatriye. Se konsa, nan mwa fevriye 2010, mwen te kreye premye sit Web mwen apati de yon telefòn Sony Ericson w200a !

Plis m’ap grandi toujou, se plis m’ap renmen teknoloji. Premye branch ki te atire’m nan mond nimerik la se Pwogramasyon. M’te pat janm rate okazyon pou’m ekri pi piti 100 liy kòd PHP pa jou, sa ki te vin pouse’m kreye preye sit entènèt pwofesyonèl mwen a pati de zero.

M’ap sonje tou, premye gwo objektif mwen te fikse nan lanne 2010 la toujou, se pou’m etidye sou entènèt epi pou m’ap travay swa ak tèt mwen, swa ak moun, a distans. Jounen jodiya, pa gen pi gwo lajwa pou mwen pou’m wè tout rèv sa yo reyalize jan’m te vle li a.

An 2011, mwen antre nan yon inivèsite anliy ki rele University of the People – UoPeople. Se yon inivèsite ki baze nan peyi Etazini eke gouvènman meriken an sibvansyone. Nan menm lanne 2011 lan, mwen te vin posede 1e laptop mwen. Waw ! Epi gras ak laptop sila, m’te tou louvri yon Sibèkafe. Ebyen men kijan 2 rèv mwen yo te arive wè klè.

Jounen jodi a, mwen santi’m pare pou’m kòmanse yon avanti avèk tout moun ki vle, paske apre tout ane ekperyans sa yo kecm pase, sitou nan enfòmatik, m’rann mwen kont de yon gwo verite : TEKNOLOJI FASIL POUW APRANN DEPIW GEN BON SANS. Depi kounye a, mwen swete’w byenvini sou paj Facebook mwen an, ke’m fè ak non’m. Se yom fason pou nou devlope bonjan relasyon solid, entèg epi G de lòt.

Devis mwen se :

Monte nivo teknik ou pou’w ka vin pi pwodiktif e pi pèfoman nan kèlkeswa domèn ou ye a !

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.