Ann pale fòmasyon anliy : men yon ansanm difikilte avèk yon ekip avantaj nou jwenn lè nap swiv kou sou entènèt

Article-Cover-Image1
An Kreyòl / Formation

Ann pale fòmasyon anliy : men yon ansanm difikilte avèk yon ekip avantaj nou jwenn lè nap swiv kou sou entènèt

Mwen kreye pwogram sa espesyalman pou tout moun kap mande tèt yo kijan yo ka etidye sou entènèt. Li batize “Ann Pale Fòmasyon Anliy“. Nan yon premye tan, map gen poum atire atansyon nou sou difikilte nou ka rankontre, lè nou deside aprann yon bagay poukont nou a distans. Yon lòt bò, nap gen pou’n analize èske difikilte sa yo se pa nou ki envante yo kòm ekskiz ki fè nou pa janm ka fini yon bagay nou te kòmanse.

Gen plizyè fason ou ka pale de fòmasyon anliy. Se swa ou di Anliy, Sou Entènèt, osinon A Distans. Yo tout vle di menm bagay la. Antanke ayisyen, nou tout konnen kijan li difisil pou nou jwenn yon sèvis ki bon, menm nan domèn ki pi elemantè yo. Tout bagay se liks pou mas pèp la, sa ki fè nou paka mete men sou opòtinite yo, lè yap pase devan je nou. Pou nou rantre nan premye pati videyo a, men lis difikilte nou ka rankontre ki kapab anpeche nou etidye sou entènèt an Ayiti.

Premyeman,
– Nou pa gen kouran. (Lè aparèy nou dechaje, nou oblije tann jis nan pita kilè yap rebay ti koukouj la, oubyen nou oblije al peye chajel nan ti biznis akote a, bon, chaj la pap menm ba nou yon bon 2zèdtan menm).

Dezyèmman,
– Nou pa gen bon entènèt. (Yap fè pwomosyon pou vitès rapid 4G, menm yon bon 3G li pa ye, e majorite fwa yo se 2G pete. Ou prèske paka Download anyen, e lè wap gade yon ti videyo anliy, chak segond lap plede kanpe.)

Twazyèm pwoblèm nan,
– Nou paka achte materyèl ki resan yo. (Se sou entènèt sèl nou ka wè dènye Galaxy S8 la, dènye Laptop Dell ki fèt soti a, nou paka achte yo, nou pa gen pouvwa dacha sa sou bagay sa yo..)

Katriyèm pwoblèm nan,
– Nou gen anpil pwofesè nan lekòl pwofesyonèl, men nou pa gen fòmatè kap kreye kou anliy pou nou.

Ansanm difikilte sa yo vin fè ke li parèt pi konplike pou yon moun deside tout bon vre al etidye sou entènèt. Se tankou majorite ayisyen ki ap di ke peyi a pa ofri yo anyen. Bon, èske nou ka demanti yo nan sans sa a, non! Nou pa fè okenn eksplwa, epi nou pa modènize ditou, nou pap mache sou menm pa ak teknoloji a. Kidonk, akoz tout pwoblèm sa yo ak anpil lòt toujou, se pa tout moun jounen jodi a, ki prè pou yo patisipe nan yon Fòmasyon Anliy. E antanke fòmatè, se youn nan pi gwo kesyon map poze tèt mwen nan moman sa. Eske nou ka kreye pwogram, oubyen fomasyon anliy vre an Ayiti…

Nou sot analize tout difikilte ki genyen yo ki fè pa gen anpil moun ki patisipe nan fomasyon anliy. Epoutan nou pa dwe gade kote ki negatif yo sèlman, pakse aprantasaj sou entènèt gen plis avantaj ke enkovenyan. Kisa avantaj yo ye menm? Ebyen, etidye sou entènèt ba ou plis libète pouw regle anpil lòt koze. Ann gade lis sa poun wè:

– Ou ka etidye nan nepòt anviwonman (Anndan kay, nan lakou, sou kabann ou, nan yon restoran, elatriye…)
– Ou ekonomize kòb machin ak kòb motosiklèt kew tap depanse chak jou pouw ale nan edifis lekol la.
– Ou ka benefisye sètifika ki entènasyonal lèw patisipe nan fòmasyon yap bay nan lòt peyi yo.
Lis la pa fini, m kitew dekouvri tout lòt avantaj yo…

Pou nou konkli, map pataje refleksyon sa ak ou, ki pati konsa… Malgre nou tande gen tout difikilte sa yo, mwen rete kwè ke se jenès la ki pou kenbe destine li nan pla men’l. Eske nap kite nenpot difikilte fè nou kanpe nan wout? Eske nap jis rete konsa, san nou pa janm fikse yon objektif pou nou atenn? Gen 2 fason yon moun reyisi nan lavi a, se swa li ale chache kote opotinite yo kache, oubyen li jis kreye yo. Nan sans sa, mwen akouraje w pou fome tèt ou, swa nan lokalite kote wap viv la, osinon sou entènèt. Nan lòt atik map gen poum pataje ak ou yo, wap aprann ki diferan tip kou anliy ki genyen, epi ki kote wap jwenn bonjan fomasyon sou entènet.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.