5 rezon ki fèw dwe sispann di “map mete may” lè wap pale de lavi pwofesyonèl ou

map-mete-may
An Kreyòl / Motivation

5 rezon ki fèw dwe sispann di “map mete may” lè wap pale de lavi pwofesyonèl ou

MAP MET MAY […]. Franchman m’tande fraz sa twò souvan nan sosyete a. Bon, li pa menm yon senp fraz ! Li tounen yon modpass, yon repons otomatik ke yon moun ba ou lèw mandel “Komanw ye, sak regle?“, pouw tande li reponn ou “Ah ou konnen, map met may.

M’vle bay konsèy sa jodiya, kiyès moun kap pranl ? Tout pawòl gen yon fòs ak yon sans ki kache, se sak fè nou dwe toujou fè atansyon ak jan de pawòl nap pwononse sou tèt nou, nan lavi nou. Si sa te konn rive ou bay moun jan de repons sa a “map met may”, men 5 rezon ki fè ou pa dwe di li ankò.

1. “Map met may” plis gen sans “map fè raketè poum reyisi” !

May se tradisksyon mo anglè sa “Mind” an kreyòl, ki vle di lespri. Kidonk, lèw di map met may, sa vle di “w’ap fè lespriw travay” pouw jwen saw bezwen an. E si wap chache yon bon sinonim pou mo MAY la, wap jwen MAYÈ, sa vle di MANTÈ. Pa gen okenn mal nan fè lespriw travay. Okontrè, lè yon moun vle atenn yon objektif, fò li fè plizye plan: Plan A, Plan An, Plan B, Plan Ch, elatriye. Jisteman, fòw fè lespriw travay pouw konn saw dwè fè ! Men pwoblèm nan se lè ou pa pè fè nenpòt ki bagay pouw atenn objektif sa yo. E se sans sa a “map met may” genyen. Sevre wi, pawòl modpass sa a, repons otomatik sa a plis fè panse ak yon raketè.

Nan sosyete pa nou an, lèw di wap met may, ou sanble yon moun ki paka jwenn travay, ki gen pwoblèm lajan, pwoblèm manje, yon moun kap chache, kap monte desann, kap “bouske” lavi. Daprè nou, se pa konsa nou wè raketè bò DGI yo ye ? Yo toujou ap vire won, ap chache yon moun pou yo bon sou li. Bon, map parye ak nou se yo ki vini ak pawòl “map met may” la a ! 🤔

2. “Map met may” se yon mantalite negatif ki pap edew avanse

Ewi, pa gen manti nan sa. Lèw wap met may, sa plis fèw sanble ak yon moun ki dekouraje, kap eseye depi lontan men ki poko ka jwenn rezilta li vle a. Kidonk, se yon mantalite negatif. Fraz sa pa ofri okenn motivasyon, li paka boustew jis pouw akonpli saw dwe akonpli yo. Pi plis wap di l, se plis lap gen yon enpak negatif sou emosyonw yo. Ou konn poukisa ? Paske achak fwa ou finn byen mete may, epiw wè ou pa reyisi nan may la, wap plis gen tandans kritike, dekouraje epi abandone.

Lèw di wap met may, konprann sa byen, ou tankou yon moun ki manke konfyans nan tèt li. Gade pouw wè, èskew toujou bay repons sa avèk fòs ? Lè wap di “Ah, ou konnen, nèg ap met may“, èskew janm dil byen fò ? Èskew santiw fyè pouw di sa ? Non. Okontrè, ou reponn ak tout yon dekourajman, anpil fwa, ak tout yon feblès. Kidonk ou wè se yon mantalite, yon santiman negatif ki pousew di l, pavre ?

3. Ou pa oblije mete may, pitow mete konesans ak konpetans ou a nivo

Poukisa ou oblije fè tankou raketè, poukisa ou kite mantalite negatif sa penetre nan lespriw, alòske gen lòt estrateji ki te ka pèmèt ou atenn objektif ou ye epi reyisi.

An Ayiti, lèw wè yon jèn gen CV li anba bral, se may lap mete poul ka jwenn yon [..ti..] travay. Li pase nan plizyè biwo poul depozel, san espwa ke yap rele l. Yon jèn san anplwa, se pi gwo egzanp yon moun kap met may pou li manje, pou li viv, e li ka pase tout vi’l ap met may monte desann sanl pa jwenn anyen.

Men kisa m’vle di : ou pa oblije mete may, men aprann pito, akimile konesans ou, rete pozitif, ogmantew konpetans ki lakay ou, epi wap sezi wè yon senp pawòl osinon yon senp jès ou fè ka fèw dekwoche bèl travay ou renmen an ; yon senp zèv ou kreye fèw ogmante kliyantèl ou. Konesans ak konpetans toujou peye, men lè wap met may, sa pa vle di ou se yon moun save pou sa.

4. Pi souvan, “Map met may” se pou moun ki pa lwayal, ki pa dwat, ki pa sensè

Nenpòt moun ka mete may poul retire tèt li nan yon enpas, nan yon move sitiyasyon, nan move lavi. Pi souvan, se moun ki pa kwè nan tèt yo ki panse konsa. Gen anpil “bay manti” nan “map met may” ! Men nan ki sans… Siw jwenn yon opòtinite la a, ou tande yap chache yon Pwogramè enfòmatik pou yon pwojè Application Mobile ki vo 10 000$ meriken, antanke gwo mayè, yap kouri aplike pou pòs la epiw di tèt ou wap getan aprann pwogramasyon nan 5 jou. Non, pa gen moun kap kondanew pou sa, paske jiskaprezan ou pa fè anyen ki mal. Men se lèw kòmanse travay sou App la epi ou poko janm ka delivre machandiz la. La a, ou vin pase pou yon gwo mantè.

Nan mete may, pa gen “lwayote”, pa gen “ladwati”, sa wap jwenn se “manti”, wap jwenn “ah, map koupe zèb sa anba pyew kanmenm poum pran plas ou a”. Jis pou yon moun fè siksè, wap wè li prè pou li fè tout sa ki malonèt.

5. Pa di wap mete may, di pito wap pwogrese

Komanw ye zanmim ?
– ‎Ah ou konnen, map pwogrese, malgre bagay yo pa fasil vre.

Wi, gen mo ki gen pozitivite ladan yo, tankou mo PWOGRESE a ! Li enpòtan pou nou mete mo yo nan kontèks yo, si se pa sa, nap fè anpil move deklarasyon sou lavi nou.

Kèk ti diplis, kèk bonis :

Gen anpil moun ki di yap met may, jis pou yo pa kite moun konn sa yap regle.

Konsa tou, ou ka di wap met may nan yon sans pozitif. Sa pral depann siw pap fè zak malonèt pouw reyisi. Pa ezanp, m ka di “ah, map met may” paske m getan prepare plizyè plan (A, An, B, Ch, D), plizyè estrateji poum atenn objetkif mwen ! Men se pa tout moun ki wèl konsa, 98% moun di li nan yon sans NEGATIF.

Comments (3)

  1. Ricardo

    Mèsi anpil pou konsèy sa yo. Se yon ekspresyon mwen vrèman pa te renmen, sa etonem ke ou pataje menm opinyon avèm sou sa.

  2. John geffrard

    Vrèman enspiran, gen yn fason ou dwe van tèt ou.

  3. John geffrard

    Vrèman enspiran, gen yn fason ou dwe van tèt ou, bn travay.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

%d blogueurs aiment cette page :